This Japanese University ranking is based on our World’s Best University Ranking Post.

Rank Universities World’s Ranking Overall Score
1 University of Tokyo, Japan 22 88.9
2 Kyoto University, Japan 25 87.1
3 Osaka University, Japan 43 80.1
4 Tokyo Institute of Technology, Japan 55 76.3
5 Nagoya University, Japan 92 69.2
6 Tohoku University, Japan 97 68.6
7 Keio University, Japan 142 61.6
8 Waseda University, Japan 148 60.5
9 Kyushu University, Japan 155 60
10 Hokkaido University, Japan 171 57.2
11 University of Tsukuba, Japan 174 56.9
12 Kobe University, Japan 218 51.7
13 Hiroshima University, Japan 259 47.3
14 Chiba University, Japan 307 43.1
15 Hitotsubashi University, Japan 364 38.1
16 Showa University, Japan 368 37.8
17 Yokohama National University, Japan 377 37.4
18 Nagasaki University, Japan 392 36.6
19 Osaka City University, Japan 399 35.8